Symposium: The value of groundwater

Original announcement for symposium on VVM website. World Bank speaker participating.
Only 100 spots available, so don’t wait!

In the Netherlands we pay on average bottled vs ground€1 per cubic meter of tapwater coming from groundwater. If surface water or infiltrated groundwater comes out of the tap, a few dimes or half a Euro is added. A bottle of water is up to a thousand times more expensive.

Date: September 23, 2015
Location: Nieuwegein, the Netherlands

Remainder in Dutch.

Hieruit blijkt al hoe groot de spreiding is van de economische waarde van grondwater. Daarnaast heeft grondwater een ecologische, historische, belevings- of psychologische, sociologische en strategische waarde.

De vraag hoe om te gaan met grondwatervoorraden raakt dan ook de kern van de discussie over duurzaamheid. Te meer daar het combineren van het grondwaterbeheer met energiebeheer sterk in opkomst is. De ondiepe ondergrond is namelijk ontdekt als energiereservoir. Het gebruik van warmte–koudeopslag neemt enorm toe. Welke waarden prevaleren dan? Loopt de praktijk achter of juist voor op de ontwikkelingen in de wetenschap, beleid en bestuurlijke wereld? Deze vragen staan centraal op het symposium De waarde van grondwater’.

organisatie: IAH, IGRAC, KWR en Deltares, NHV, Stichting Waterbuffer en VVM
datum: woensdag 23 september 2015
tijd: 09.00 – 17.00 uur
locatie: KWR Watercycle Research Institute, Groningerhaven 7, 3433 PE Nieuwegein
kosten: Gratis voor leden van IAH, NHV of VVM
Niet-leden € 100 (excl. btw) of kunnen lid worden van een van de organisaties. Studenten € 25 (excl. btw) en is een studentenlidmaatschap vergelijkbaar.

In het ochtenddeel vertellen mensen uit de praktijk over recente innovaties. U hoort speeches vanuit de Wereldbank en de Nederlandse praktijk. Boegbeelden uit het waterbestuur, het beleidsveld, de kennisinstituten en de industrie geven hun visie op het thema. Er is ruimte voor debat.

In de middag staat de discussie tussen de deelnemers centraal rond de thema’s Grondwater en Economie, Grondwater en Energie en Grondwater en Klimaat. Na een toelichting door drie specialisten volgt een debat om de stellingen aan te scherpen.

Programma:
09.00 uur Inloop – Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur Opening door Marc Bierkens, dagvoorzitter, hoogleraar geografische hydrologie Universiteit van Utrecht en voorzitter van NHV
09.35 uur De praktijk aan het woord:

 1. Glastuinbouw en wateropslag (kleinschalig)
 2. Duinwater (grootschalig)
 3. Bollen- en bomenkwekers (klein-middenschalig)
 4. WKO vernieuwing
 5. Ondergrond en energie en water: voorbeeld van een integrale aanpak
10.10 uur Keynotes:

Marcus Wijnen, Senior Water Resources Management Specialist bij de Wereldbank: In troebel water is het goed vissen: zonder economische analyse blijft duurzaam grondwaterbeheer een droom.

10.35 uur Theo Olsthoorn, Emeritus hoogleraar grondwater TUD – hydroloog bij Waternet: Duurzaam grondwaterbeheer liever volgens het Rijnlands dan het Angelsaksische model. Realiteitszin vergt een langetermijnvisie en je dromen durven doen.
11.00 uur Pauze
11.30 uur Waarde van grondwater vanuit bestuur, beleid, bedrijfsleven, innovatie en wetenschap

 • Tanja Klip-Martin, Dijkgraaf waterschap Vallei en Veluwe: Grondwater over bestuurlijke grenzen heen.
 • Douwe Jonkers, Projectleider en plv afd. hoofd Structuurvisie Ondergrond (STRONG), Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Grondwater en ondergrond: een afweging waard!
 • Wim van Vierssen, Directeur KWR en hoogleraar TUD, mede namens Maarten Smits, directeur van Deltares: Grondwatervoorraden en innovatie: samen voor zoet!
 • Ron Bohlmeijer, coördinator Water Stewardship Heineken: Water, de onmisbare grondstof voor bier, nu en later.
13.00 uur Lunch – aangeboden door IGRAC
14.00 uur Drie parallelle workshops: korte inleidingen, gevolgd door discussie

 • Grondwater en economie
 • Grondwater en energie
 • Grondwater en klimaat
15.30 uur Pauze
15.45 uur Plenaire afsluiting – discussie tussen deelnemers en panel van sprekers
16.30 uur Borrel – aangeboden door IAH&NHV