World Bank to extend loans to Greek companies

Article originally published in Het Financieele Dagblad on September 7, 2015 by Gerben van der Marel. This is an abstract, full article available through the FD website.

The World Bank will offer more help to relatively wealthy countries going through a crisis, like Greece. Talks are underway with the Greek private sector regarding a ‘substantial’ package of investments, according to Frank Heemskerk, Executive Director at the development bank in Washington.

FotoBehind the scenes, the World Bank has been active in Greece for some time, says Heemskerk. ‘Many institutions don’t work. The country is corrupt. We have allowed that to happen in Europe. We have all looked the other way.’ The Greek crisis has a large impact in the region, he says. Countries like Bulgaria, where the World Bank has been a player for a long time, feel the pain.

Remainder in Dutch.

‘Het is geen liefdadigheid. Bedrijven lenen bij ons tegen markttarieven’

Frank Heemskerk

De Wereldbank heeft de bestrijding van armoede in de wereld als opdracht. Dat gebeurt via het verstrekken van leningen aan arme en minder arme landen en aan bedrijven, via verschillende loketten. In totaal verstrekt de Wereldbank jaarlijks $60 mrd aan leningen. ‘We willen dat de komende jaren opvoeren tot $100 mrd per jaar’, zegt Heemskerk. ‘Een steeds groter deel van de nieuwe kredieten gaat naar zogeheten middeninkomenslanden, zoals Oekraïne, Indonesië, Polen, Rusland en Mexico. Die lenen bij de Wereldbank onder markttarieven omdat wij met onze triple A-rating goedkoper geld aantrekken.’Heemskerk vindt dat in Nederland soms een karikatuur wordt gemaakt van ontwikkelingssamenwerking, ook vanwege de toegenomen rol van de BV Nederland. Dat de ontwikkeling van arme gebieden zoals Afrika is uitbesteed aan het bedrijfsleven noemt hij onzin. ‘We hebben bedrijven en private investeringen heel hard nodig voor de bestrijding van armoede. Van alle banen komt 90% uit de private sector. Maar Philips, Boskalis, Heineken of Unilever kunnen de armoede niet oplossen. Ze hebben multilaterale instellingen als de Wereldbank nodig voor de verbetering van de randvoorwaarden, systemen en instituties.’

‘Philips, Boskalis, Heineken of Unilever kunnen de armoede niet oplossen’

Frank Heemskerk

Heemskerk vindt kritiek op de samenwerking met multinationals ‘achterhaald en ouderwets’. ‘Het is geen liefdadigheid. Bedrijven lenen bij ons tegen markttarieven. We verleiden bedrijven om de stap te maken naar een nieuw land of regio. De leningen voor het Nederlandse bedrijf Wienco in Liberia, waarmee cacaoboeren geholpen zijn, is een goed voorbeeld. Het was voor het bedrijf het laatste zetje om het te doen. Het spoort bovendien andere bedrijven aan om ook in Liberia te investeren.’

Heineken belooft de samenwerking aan te gaan met lokale boeren voor de watervoorziening. Heemskerk: ‘Samen proberen we dieper door te dringen in de lokale economie, om standaarden te verbeteren, lokale inkoop en lokale productie uit te breiden en dus banen te stimuleren en duurzame groei. Het geeft bedrijven lokaal een kwaliteitsstempel, omdat wij de boeken van hun dochterbedrijven overhoop halen voordat ze financiering krijgen.’

 

Article by Het Financieele Dagblad.