Netherlands, Bangladesh and World Bank agree to protect Bangladesh delta

Original article posted on Netherlands Government website (in Dutch) on June 16.

Ministers Lilianne Ploumen (Foreign Trade and Development Cooperation) and Melanie Schultz van Haegen (Infrastructure and Environment) have signed an agreement with the Government of Bangladesh and the World Bank Group to protect the Bangladesh delta against flooding and to ensure sufficient clean drinking water and sanitation. The Netherlands and Bangladesh will also collaborate in the field of land reclamation and port development. The Bangladesh lowlands form the largest delta of Asia and the world’s most densely populated area that faces serious water challenges (remainder in Dutch).

Learn more about the plan at http://www.bandudeltas.org/.

Bangladesh Delta Plan 2100

De samenwerking moet resulteren in het Bangladesh partnershipBangladesh Delta Plan 2100, een langetermijnvisie met niet alleen technische oplossingen maar ook een investeringsplan, inclusief private participatie, en een goede bestuurlijke inbedding. Op die manier kan het, met behoud van de unieke biodiversiteit en  fysische eigenschappen van de delta, bijdragen aan het doel van Bangladesh om in 2021 een midden-inkomensland te zijn.

Minister Schultz: “Op het eerste gezicht zijn de wateruitdagingen in Nederland en Bangladesh vergelijkbaar: laaggelegen, dichtbevolkte deltalanden, grote rivieren die uitmonden in zee, een grote trek naar de steden, een strategische positie ten opzichte van het achterland. De schaal en de complexiteit van de opgaven zijn echter onvergelijkbaar. Niettemin kunnen beide landen profiteren van intensievere samenwerking.” Ploumen voegt toe: “Een deltaplan werkt alleen als iedereen betrokken wordt. Nederland heeft daar als polderland al veel ervaring mee, maar hier is dat nog niet zo vanzelfsprekend. Vooral de allerarmste mensen en vrouwen hebben nauwelijks een stem. Dat moet echt beter.”

Preventie

Tweederde van Bangladesh ligt in de Ganges-Brahmaputra-Meghna Delta. Het partnerschap tussen de regering van Bangladesh, Nederland, de Wereldbank en de private tak International Finance Corporation (IFC) van de 2030 Water Resources Group, zal het delen van kennis en informatie tussen de deelnemende regeringen en de Wereldbank vergemakkelijken. De overeenkomst bouwt voort op een samenwerkingsovereenkomst tussen Bangladesh en Nederland uit 2012. Schultz: “De sleutelwoorden zijn preventie en lange termijn planning. In Nederland hebben we 800 jaar ervaring. Het is mijn persoonlijke missie om wereldwijd Nederlandse kennis en vakmanschap in te zetten om landen meer weerbaar te maken. Andersom kunnen wij ook veel leren van de omstandigheden in andere landen.”

Bangladesh partnership 2De ligging van Bangladesh, de hoge armoede en de bevolkingsdichtheid maken het land uitermate kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering, stelt Johannes Zutt, landenmanager bij de Wereldbank voor Bangladesh. “Het Deltaplan 2100 gaat de uitdaging aan een veerkrachtige, duurzame delta te bouwen waar miljoenen mensen van kunnen profiteren. Zij zijn voor hun leven en hun levensonderhoud afhankelijk van deze unieke omgeving.” Abul Maal Abdul Muhith, de Bengaalse minister van Financiën, sluit zich daarbij aan: “Een langetermijnvisie, 50 tot 100 jaar vooruit, is belangrijk voor de toekomst van Bangladesh. De integrale aanpak moet het ecosysteem van onze delta helpen beschermen, herstellen en verbeteren en zorgen voor sociaaleconomische ontwikkeling.”

Kwetsbaar

De regering van Bangladesh heeft de afgelopen decennia meer dan 10 miljard dollar geïnvesteerd om het land minder kwetsbaar te maken voor natuurrampen. Er zijn rivierdijken versterkt, noodopvang gebouwd waar mensen kunnen schuilen tijdens een cycloon, en waarschuwingssystemen in het leven geroepen. Het heeft geleid tot een significante vermindering van slachtoffers, schade aan de leefomgeving en materiële schade door extreme weersomstandigheden. “De samenwerking is ontzettend belangrijk, omdat de immense wateruitdagingen middelen en inzet vereisen van veel spelers. Dit plan verenigt de overheid, internationale financiële instellingen, niet-gouvernementele organisaties en de particuliere sector in Bangladesh voor het welzijn van de bewoners van de delta”, aldus Anders Berntell, directeur van de 2030 Water Resources Group Executive Director van de Wereldbank die het akkoord namens het IFC ondertekende.

Learn more about the plan at http://www.bandudeltas.org/.