RVO Event

The event will be held in the Netherlands and has been advertised in Dutch, sorry for the inconvience.

Op 10 juni a.s. vindt er in Den Haag een evenement plaats ter voorbereiding van de World Humanitarian Summit in Istanbul, georganiseerd door RVO.nl in samenwerking met de Verenigde Naties (o.a. OCHA) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Doel van deze bijeenkomst is Nederlandse private partijen de kans te bieden om (innovatieve) ideeën, initiatieven en lopende activiteiten ten aanzien van rampen en crises te bespreken en mogelijke partners voor samenwerking te vinden.


In een vijftal thematische workshops zal, samen met vertegenwoordigers van de Verenigde Naties, de Nederlandse overheid en private partijen worden verkend hoe de private sector ‘inclusiever’ kan worden ingezet bij noodhulp, zodat de effectiviteit en responsiveness wordt vergroot.

Om te onderzoeken hoe de Nederlandse private sector een grotere rol zou kunnen spelen bij noodhulp houden wij een korte survey onder bedrijven en NGOs. Daarnaast brengen wij in kaart wat dit aan mogelijkheden en potentiële innovaties kan bieden, welke kansen nog onbenut zijn en welke dilemma’s en welke obstakels er zijn.

Via onderstaande enquête (<10 minuten) kunt u zich aanmelden voor onze bijeenkomst op 10 juni a.s. Let op: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De resultaten van deze enquête zullen per email aan u worden teruggekoppeld.

Bent u een bedrijf? Klik dan HIER
Bent u een NGO? Klik dan HIER

PS: Als u problemen heeft met de link naar de enquête, kunt u een mail sturen aan mila.bahadoer@rvo.nl. Zij zal er voor zorgen dat u de vragen direct toegestuurd.